Kvinna med dator i famnen
8 februari 2021

Kommunsamarbete lyfter karriärvägledningstjänsterna

Under det senaste året har våra karriärvägledningstjänster utvecklats och utökats. För att sprida information om tjänsterna och öka användandet har ett samarbete inletts med kommunerna. Det har inneburit att kommunerna lagt upp Hitta yrken på sina webbplatser och använt den i samtal som tips inom sin studie- och yrkesvägledning.

Under 2020 har det genomförts digitala informationsmöten, där Arbetsförmedlingen berättat om innehållet för 44 kommuner. Totalt har över 470 personer deltagit och dessa har varit studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadscoacher och socialsekreterare. I dagsläget har ett tiotal kommuner lagt upp Hitta yrken på sina webbplatser och fler är på gång.

Fördubblat antal användare

– En av våra utvecklingsprinciper är att vi tillgängliggör våra tjänster för andra aktörer såsom kommuner för att nå målgruppen där dem befinner sig. Arbetsförmedlingen ser inget egenvärde att ha sina digitala tjänster enbart på sin egen webbplats, utan vi vill att våra tjänster ska nyttjas av så många som möjligt och en teknisk lösning är att använda sig av plug-in tjänster, vilket nu lanserat för Hitta yrken, säger Joachim Öjeryd, Produktansvarig, Enheten Vägleda och Utbilda.

Detta har resulterat i att användandet av våra digitala självservicetjänster inom karriärvägledning har ökat och antalet användare har fördubblats sedan vi startade samarbetet.

Fortsatt utveckling

Tjänsterna fortsätter att utvecklas och därför kommer det att anordnas tillfällen för intresserade under våren 2021 för att presentera alla nyheter och berätta om hela utbudet av karriärvägledningstjänster som finns.

Det finns också en webbutbildning för vägledare och coacher på OpenDigi som introducerar våra digitala självservicetjänster.

Under de senaste åren har våra karriärvägledningstjänster utvecklats och uppdaterats. Inom Hitta yrken kan du nu bland annat få information om framtidsutsikter, löneläge och utbildningsvägar. Alla tjänster inom karriärvägledning hittar du här:

Yrken och framtid - Arbetsförmedlingen