En bilmekaniker utbildar tre unga personer i en bilverkstad
4 februari 2021

Arbetsförmedlingen i samarbete för svensk matproduktion

Det råder brist på välutbildad arbetskraft inom de gröna näringarna. För att säkra kompetensförsörjningen och kartlägga utbildningsbehovet bildar därför Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Arbetsförmedlingen ett gemensamt branschråd.

LRF och Arbetsförmedlingen har sedan tidigare samarbetat i projektet ”Mer mat – fler jobb” med syftet att få fler människor sysselsatta i svensk livsmedelsproduktion. Nu utökas samarbetet i ny struktur.

– Samarbetet säkrar Arbetsförmedlingens kunskap inom de gröna näringarna och vi kommer nu ännu bättre att kunna fånga upp behovet av arbetsmarknadsutbildningar och vad de bör innehålla. Lyckas vi med kompetensförsörjningen har sektorn goda möjligheter att sysselsätta många fler i närliggande branscher och i hela landet, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet