Manlig målare som håller i en roller
11 december 2020

Förlängd maxtid för extratjänster och introduktionsjobb

Maxtiden för extratjänster och introduktionsjobb är 36 månader, som en konsekvens av coronapandemin och den höga arbetslösheten.

Reglerna innebär att en arbetssökande kan ha en extratjänst eller ett introduktionsjobb i upp till 36 månader. Tidigare var maxtiden 24 månader. Förlängningen gäller 12 månader i taget.

Som längst kan en person ha en extratjänst eller ett introduktionsjobb i 36 månader, förutsatt att de fortfarande tillhör målgruppen. Självklart går det också att förlänga kortare tid än 12 månader i taget.

– Att maxtiden förlängs är viktigt nu när arbetslösheten beräknas fortsätta ligga på en hög nivå. Nu får fler arbetssökande möjlighet att skaffa sig erfarenhet från arbetslivet tack vare sin extratjänst eller sitt introduktionsjobb, säger Alexander Saucedo, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Förlängningen gäller till och med 31 december 2021. Från 1 januari 2022 är maxtiden 24 månader igen.