En medarbetare på arbetsförmedlingen har en pin med arbetsförmedlingens logga på bröstet.
26 oktober 2020

Förberedelserna inför reformeringen fortsätter

Arbetsförmedlingen fortsätter att förbereda reformeringen i väntan på att regeringen fattar beslut om hur det reformerade systemet ska se ut. Nu har myndigheten lämnat in flera rapporter som beskriver det förberedelsearbetet.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen ska vara klar 2022, men det är fortfarande mycket kring den framtida utformningen som är oklart.

– Vi fortsätter förberedelserna, men många frågor återstår. Vi hoppas att en del svar kommer i samband med regeringens departementsskrivelse i vår, att vi då får en inriktning. Men det är ju först när regeringens beslut kommer som vi vet exakt hur det reformerade systemet kommer att utformas, säger Maria Kindahl, ansvarig för förberedelsearbetet på Arbetsförmedlingen.

En av Arbetsförmedlingens centrala uppgifter i det nya systemet blir att skapa förutsättningar för att arbetsmarknadspolitiken ska kunna genomföras. Myndigheten ansvarar också för att säkerställa tillgänglighet och service i hela landet.

Själva matchningsarbetet kommer däremot huvudsakligen att utföras av fristående aktörer som upphandlas med den upphandlingsform som är mest ändamålsenlig för respektive tjänst. Där det är lämpligt ska det baseras på valfrihet med resultatbaserad ersättning.

Just nu håller Arbetsförmedlingen också på att utveckla och pröva en ny matchningstjänst, Rusta och matcha (KROM), i 32 kommuner. Syftet är att tillsammans med fristående aktörer pröva och dra lärdomar inför det reformerade systemet.