Tre personer står runt ett arbetsbord i restaurnagkök
15 oktober 2020

Intensivår för nyanlända införs 2021

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa ett intensivår för nyanlända. Från och med den 15 april 2021 ska myndigheten kunna anvisa arbetssökande till reformen, som består av en kombination av studier, praktik och mentorskap.

Intensivåret är en arbetsmarknadspolitisk reform som riktar sig till deltagare i etableringsprogrammet. Deltagarna ska erbjudas en kedja av svenskastudier, utbildning och praktik.

Målet är att deltagarna ska få jobb inom ett år efter påbörjat intensivår. Regeringen betonar också vikten av en jämn könsfördelning bland deltagarna.

– Förra året fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att förbereda ett intensivår, och nu finns beslut om start i april nästa år. Därmed kan vi sätta igång arbetet med att genomföra förberedelserna inför starten och för att lyckas är samarbetet med kommunerna centralt. Delegationen för ungdomar och nyanlända till arbete, Dua, kommer att bidra i genomförandet av intensivåret, säger Staffan Johansson, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

Intensivåret finns med i januariavtalet och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet.

Relaterad information

Regeringens pressmeddelande