Tre personer studerar i bibliotek
1 oktober 2020

Vuxenutbildning en avgörande faktor för utbildningsplikten

Utbildningsplikten för nyanlända trädde i kraft när etableringsprogrammet infördes i januari 2018. I en återrapport till regeringen beskriver Arbetsförmedlingen arbetet med att få fler att studera. Den rådande pandemin har påverkat förutsättningarna för både Arbetsförmedlingen och kommunernas vuxenutbildning.

En nyanländ som har kort utbildning och därför inte bedöms kunna få ett jobb under sin tid i Arbetsförmedlingens etableringsprogram ska i huvudsak ägna sig åt utbildning. Under perioden januari till augusti 2020 påbörjade 1 609 arbetssökande med utbildningsplikt reguljära studier. Nivån är fortsatt lägre jämfört med 2019, men den ökade något i augusti jämfört med året innan. I augusti omfattades 10 087 personer av utbildningsplikt, vilket motsvarade 47 procent av deltagarna i etableringsprogrammet.

Pandemin har påverkat

Att inte fler påbörjar reguljära studier har flera orsaker. En fortsatt utmaning är den begränsade tillgången på vuxenutbildning hos kommunerna. Även pandemin har påverkat resultaten. Ett stort antal nyinskrivna har gjort att Arbetsförmedlingen behövt omprioritera sina resurser och vuxenutbildningen har tvingats göra olika anpassningar.

– Vi fortsätter arbetet för att få fler arbetssökande att komma vidare via vuxenutbildning, även om vi och kommunerna får anpassa oss utifrån de speciella omständigheterna som råder, säger Emil Johansson, chef för enheten Byta spår/hitta utbildning på Arbetsförmedlingen.

Utvecklingsarbetet har hittills bland annat omfattat utveckling av Arbetsförmedlingens IT-system, centraliserad kontrollfunktion sedan i mars 2020 och dialoger med utbildningsväsendet om dimensionering av utbildningsutbudet utifrån arbetsmarknadens behov och arbetssökandes förutsättningar.

Relaterad information

Här hittar du återrapporten