tjej i blå tröja räcker upp handen i ett klassrum
28 september 2020

Fler arbetslösa får studera med aktivitetsstöd

Med anledning av coronakrisen gör regeringen det möjligt för fler att studera med aktivitetsstöd. Samtidigt ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att uppmana fler arbetslösa att söka till utbildning.

Arbetsförmedlingen har fått ett uppdrag att anvisa fler arbetssökande till att söka reguljär utbildning. Det innebär utbildning inom kommunernas vuxenutbildning (komvux), folkhögskola, yrkeshögskola eller högskola och universitet. Sfi räknas inte in i begreppet.

– Den här förändringen är något som vi på Arbetsförmedlingen har efterfrågat under en längre tid. Möjligheten att studera med ekonomiskt stöd kommer att få fler arbetssökande att vilja utbilda sig. Samtidigt innebär uppdraget om att anvisa fler att söka utbildning en tydlighet i vilka förväntningar vi bör ställa på arbetssökande, säger Emil Johansson, enhetschef på Arbetsförmedlingen.

De nya reglerna gäller från den 1 november 2020.

Mer information om hur Arbetsförmedlingen ska arbeta med uppdraget kommer inom kort.