Tre personer vid skrivbord varav en rullstolsburen person.
1 september 2020

Stödet för personer med funktionsnedsättning ses över

Förutsägbarhet, geografiskt oberoende och enkelhet är ledorden i Arbetsförmedlingens satsning på personer med funktionsnedsättning. Tiden från att en person skriver in sig som arbetssökande till dess att dennes behov och förutsättningar är tydliga måste gå snabbare, enligt en återrapport som idag lämnas till regeringen.

Att ha en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, gör det ofta mer komplicerat att söka och få en anställning. Arbetsförmedlingen har under decennier utvecklat arbetssätt som fångar upp ett eventuellt behov av stöd tidigt, identifierar vilka insatser som kan vara till hjälp och vilken form av anställning som kan fungera och var. Kompetensen hos Arbetsförmedlare och professioner som psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socialkonsulenter, audionomer, synspecialister och dövkonsulenter är hög på det här området, men arbetssätten behöver anpassas efter nya förutsättningar i både regleringsbrev och på arbetsmarknaden.

- Vi behöver samordna oss inom organisationen och bli tydligare och effektivare. Som sökande med funktionsnedsättning ska man enkelt kunna informera sig om våra insatser redan innan det första samtalet med en arbetsförmedlare. Vi behöver också få på plats en säker och effektiv digital process så att den sökande kan lotsas rätt utan onödig handläggning, säger Maria Kindahl, biträdande chef för Verksamhetsområde arbetssökande.

Arbetet är påbörjat. Målet är att kunderna successivt ska märka av en ökad enkelhet och snabbhet i takt med den utveckling som görs. Men färdig menar Maria Kindahl att man aldrig blir:

- Det här måste gå undan eftersom syftet med den utveckling vi gör är att underlätta för den arbetssökande att finna, få, behålla eller återgå till en anställning. Därför måste vi hela tiden effektivisera och förenkla för att följa utvecklingen och efterfrågan.

Några utvecklingsområden Arbetsförmedlingen fokuserar på:

  • Utveckla den digitala inskrivningen så att den fungerar för funktionsnedsattas olika specifika behov.
  • Ytterligare tillgänglighetsanpassa Arbetsförmedlingens hemsida och tydliggöra information om myndighetens insatser och stöd.
  • Möjliggöra för arbetssökande att i högre utsträckning på egen hand ansöka om vissa bidrag via digitala kanaler.

Relaterad information

Läs hela rapporten här (pdf, 307 kB)