Två sommarjobbare i en park
2 juli 2020

Mer pengar till sommarjobb för ungdomar

Under våren satsade regeringen 180 miljoner kronor på sommarjobb för ungdomar. Nu skjuter regeringen till ytterligare 100 miljoner kronor. Samtidigt förlängs tidsperioden för satsningen fram till den 31 december.

Den 2 juli beslutade regeringen om vissa förändringar av årets satsning på sommarjobb. Bland annat utökas tidsperioden till att gälla fram till årsskiftet. Satsningen kommer därför att byta namn till sommarjobb och jobb för unga.

De kommuner som har tackat nej till att teckna en överenskommelse om sommarjobb och jobb för unga med Arbetsförmedlingen har möjlighet att ändra sig. I så fall ska överenskommelsen tecknas senast den 31 augusti.