Eeva Vestlund avdelningschef på Arbetsförmedlingen

Eeva Vestlund avdelningschef på Arbetsförmedlingen

26 juni 2020

Fler arbetssökande ska få matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen planerar för en fördubbling av antalet deltagare i matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar under året.

Sedan i mars har över 200 000 nya arbetslösa skrivit in sig på Arbetsförmedlingen och myndigheten bedömer en fortsatt ökning fram till början av 2021. För att motverka en stigande långtidsarbetslöshet på sikt planerar Arbetsförmedlingen för att fler arbetssökande ska få ta del av matchningsinsatser hos upphandlade leverantörer och gå utbildningar.

Främst handlar det om tjänsten Stöd och matchning (STOM), som för närvarande har drygt 20 000 deltagare i månaden. STOM är för arbetssökande som behöver förstärkt och anpassat stöd i sitt jobbsökande. Arbetsförmedlingen har målsättningen att fördubbla antalet deltagare per månad mot slutet av året.

Samtidigt utvecklar Arbetsförmedlingen den nya matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) i 32 av landets kommuner. Också den tjänsten erbjuds genom upphandlade leverantörer och befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Hittills har närmare 1 600 personer fått beslut om att delta i Rusta och matcha. Målet är att tjänsten ska omfatta cirka 6 500 deltagare per månad i höst.

Ökning av arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen har också målet att utöka deltagarantalet och jämställdheten i arbetsmarknadsutbildningar. I dag finns det strax under 5 000 personer i arbetsmarknadsutbildning och målet är en fördubbling under hösten.

– Vi arbetar med att attrahera fler lämpliga och motiverade deltagare till våra arbetsmarknadsutbildningar med extra fokus på kvinnor. Samtidigt ställer den här formen av utbildning höga krav på grundkunskaper hos deltagarna och ett nära samarbete med arbetsgivare som är intresserade av att anställa. Vi har höga ambitioner, men det finns alltså svårigheter som gör vår målsättning inte helt okomplicerad att nå, säger Eeva Vestlund, avdelningschef på Arbetsförmedlingen.