Två kvinnor skakar hand
26 juni 2020

Annonssamarbete ger bättre arbetsmarknadsdata

Arbetsförmedlingen har krokat arm med SCB och Sveriges största jobbannonsörer för att höja kvaliteten på arbetsmarkandsanalyser och förbättra matchningen.

Arbetsförmedlingen och SCB har i uppdrag att förse Sverige med statistik och analyser om den svenska arbetsmarknaden. En del handlar om vilka kompetensbehov som finns och hur de förändras över tid.

Genom att samla in så många jobbannonser som möjligt ökar kvaliteten på data och möjligheterna till träffsäkra analyser vilket i sin tur ger bättre underlag för den som ska välja utbildning eller söka jobb.

- Med en aktuell och komplett databas med jobbannonser kan vår statistik ge en bra bild kring efterfrågan inom olika yrken, regioner och verksamhetsgrenar, säger Pieter Vlag, projektledare, SCB.

På sikt är förhoppningen att alla jobbannonser ska kunna delas så att arbetssökande får helheten oavsett vilken annonsör man väljer att följa. Idag utannonseras drygt hälften av alla lediga jobb via Arbetsförmedlingens Platsbank. Arbetsförmedlingen samarbetar med flera aktörer som visar jobbannonser från Platsbanken.

­Nu vill Arbetsförmedlingen uppmuntra fler aktörer att delta i dialogen och samarbetet kring utbyte arbetsmarknadsdata.

– Att myndigheter och privata aktörer samarbetar kring data på det här sättet är avgörande för att kunna utveckla arbetsmarknaden. Samarbetet ger oss inte bara bättre statistik och analyser, utan kommer också att göra det lättare för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra på en alltmer komplex och snabbföränderlig arbetsmarknad, säger Maria Dalhage, projektledare Arbetsförmedlingen.

Utöver Arbetsförmedlingen deltar följande aktörer med sin data kostnadsfritt:

  • Blocket
  • OnePartnerGroup
  • NetJobs
  • Jobbdirekt
  • Career Builder
  • Monster
  • Indeed
  • Offentliga Job
  • StudentJob