Lars Lööw
25 juni 2020

Lars Lööw ny överdirektör

Arbetsförmedlingens nye överdirektör heter Lars Lööw och börjar sitt nya jobb den 1 september. Det beslutade regeringen den 25 juni.

Lars Lööw är idag generaldirektör för svenska ESF-rådet. Han har en bakgrund som bland annat ordförande för Handikappförbundens samarbetsorgan, handikappombudsman, utvecklingsdirektör och kommunikationsdirektör för Samhall och vd för rekryteringsföretaget Peritos Ungdomsrekrytering.

– Lars Lööws erfarenheter av åren som myndighetschef för Handikappombudsmannen och ESF-rådet tillsammans med åren hos Samhall och Peritos har gett honom en bred kunskap om arbetsmarknadsområdet, både myndighetsperspektiv och den privata aktörens, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Lars Lööw har varit generaldirektör för Svenska ESF-rådet sedan 2015. ESF-rådets uppgift är att förvalta EU-fonder och genom dem finansierar myndigheten projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU

– Det känns fantastiskt roligt att få bli en del av Arbetsförmedlingens ledning i en tid när arbetsmarknadspolitiken kommer vara så oerhört betydelsefull och samtidigt står inför stora förändringar. Jag hoppas att de olika roller jag haft under många år av samverkan med arbetsförmedlingen gett mig en bra grund för min nya roll. Jag ser också fram mot att få jobba tillsammans med Maria Mindhammar som jag lärt känna i våra respektive roller de senaste åren, säger Lars Lööw.

Generaldirektör Maria Mindhammar välkomnar Lars Lööw och ser fram emot att han kliver in i Arbetsförmedlingens ledningsteam.

– Vi har haft ett gott samarbete de senaste åren i min roll som överdirektör och i hans roll som generaldirektör för Svenska ESF-rådet. Han har en bred erfarenhet, kan de arbetsmarknadspolitiska frågorna och kommer bli en viktig kugge i Arbetsförmedlingens fortsatta utveckling och i den utmanande situation som vi är i med en dramatiskt stigande arbetslöshet, säger Maria Mindhammar.