Fasad på ett av Arbetsförmedlingens kontor
15 juni 2020

Så har krisen slagit mot olika åldrar

Jämför man arbetslösheten före pandemin och i slutet av maj månad 2020 är det bland de unga som arbetslösheten ökat mest. De personer som drabbats hårdast av krisen är de mellan 20-24 år.


Antalet inskrivna hos Arbetsförmedlingen var 2020 i slutet av maj 439 200 personer. Innan hälsokrisen klassificerades som pandemi i början av mars låg antalet på ungefär 377 000 personer. Det är en ökning från 7,4 procent till 8,5 procent fram till slutet av maj.

I åldersgruppen 20-24 år har arbetslösheten mellan februari och maj stigit från 9,9 procent till 12,1 procent. Ökningen med 2,2 procent gör åldersgruppen till den mest sårbara under krisen.

En förklaring är att i den rådande krisen har branscher med typiska ingångsjobb på arbetsmarknaden drabbats hårt av varsel, så som hotell, restaurang och handel.