27 april 2020

Förlängd maxtid för extratjänster och introduktionsjobb

Den 1 maj 2020 förlängs maxtiden för extratjänster och introduktionsjobb med 12 månader. Nu går det att ta del av stöden i upp till 36 månader.

De nya reglerna innebär att en arbetssökande kan ha en extratjänst eller ett introduktionsjobb i upp till 36 månader. Tidigare var maxtiden 24 månader. Förlängningen gäller 12 månader i taget. Detta betyder alltså att personer som har en extratjänst eller ett introduktionsjobb som tar slut under 2020 kan få förlängt med 12 månader upp till totalt 36 månader om de fortfarande tillhör målgruppen. Självklart går det också att förlänga kortare tid än 12 månader i taget.

– Att maxtiden förlängs är viktigt nu när arbetslösheten ökar så snabbt. Nu får fler arbetssökande möjlighet att skaffa sig erfarenhet från arbetslivet tack vare sin extratjänst eller sitt introduktionsjobb. Det är verkligen en välkommen ändring, säger Malin Blomgren, enhetschef på Se kraften.

Förlängningen är tillfällig och gäller till och med 31 december 2020. Från 1 januari 2021 är maxtiden 24 månader igen.