30 mars 2020

Arbetsförmedlingen lanserar ny matchningstjänst

I dag startar Arbetsförmedlingen matchningstjänsten Rusta och matcha i 32 kommuner. Tjänsten ersätter Stöd och matchning, STOM, som sagts upp i berörda områden. Målet är effektivare matchning och bättre kompetensförsörjning med fokus på att varje arbetssökande ska komma till arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt. Tjänsten är redan från start anpassad för samtal och möten med deltagare på distans, vilket passar bra i coronatider.

Intresset är stort, och det finns tillräckligt med leverantörer i samtliga leveransområden. Områdena där tjänsten ska prövas, och där STOM sagts upp, omfattar följande kommuner:

  • Blekinge: Karlshamn, Karlskrona, Olofström och Ronneby
  • Lidköping: Götene, Lidköping och Vara
  • Oskarshamn: Högsby, Mönsterås och Oskarshamn
  • Trollhättan: Färgelanda, Grästorp, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg
  • Umeå: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs
  • Västerås: Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Sala, Surahammar och Västerås

– Det kan mycket väl tillkomma fler aktörer över tid och det finns inget som hindrar att aktörer kommer in efter starten nu i mars, säger Martin Kruse inköpschef på Arbetsförmedlingen.

Stark styrning mot resultat och ökad kontroll

Målgruppen är bredare än i tjänsten Stöd och matchning (STOM) och en stor andel kommer att vara personer som står långt från arbetsmarknaden. Man kan delta i tjänsten sex plus sex månader, men målet är att deltagarna ska komma till arbete eller utbildning på kortast möjliga tid.

För de arbetssökande som inte omfattas av Rusta och matcha i de berörda kommunerna kommer Arbetsförmedlingen att arbeta med övriga insatser som finns inom arbetsmarknadspolitiken.

I Rusta och matcha finns också utökade möjligheter för leverantörerna att anpassa stödet efter varje individs behov. Det är även en starkare styrning mot resultat, det vill säga arbete eller utbildning där leverantören får betalt utifrån uppnådda resultat och där storleken på ersättningen till leverantörerna avgörs av resultaten.

Arbetsförmedlingen har också en ökad uppföljning och kontroll av leverantörernas resultat jämfört med i till exempel STOM-tjänsten.

Mer enhetlig och träffsäker bedömning

Arbetsförmedlingen har även tagit fram ett statistiskt bedömningsstöd för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Den bygger på ett 30-tal faktorer kopplat till den enskilda individen och till arbetsmarknaden (ålder, kön, utbildning, erfarenhet, ort etcetera). Det bidrar till en mer enhetlig och träffsäker bedömning av de arbetssökandes förutsättningar och ger också ett bra underlag för uppföljning och utvärdering av insatserna.

– Mot bakgrund av coronakrisen behöver några saker förtydligas, säger Martin Kruse. Den maximala tiden i tjänsten är lång, upp till ett år och det är bra med aktiv hantering av arbetssökande så snart krisens mest akuta skeden är över. Rusta och matcha är den av våra tjänster som redan från start är anpassad för samtal och möten med deltagare på distans. För många arbetssökande går vägen till jobb via utbildning. I denna nya matchningstjänst räknas därför utbildning som ett resultat.

Arbetssökande och arbetsgivare i fokus

Det var i juli 2019 som Arbetsförmedlingen fick ett tilläggsuppdrag i regleringsbrevet från regeringen, att tillsammans med fristående aktörer, utveckla och pröva en ny matchningstjänst. Tanken är att Arbetsförmedlingen och leverantörerna ska arbeta som partners för att nå resultat för arbetssökande och arbetsgivare.

Tillsammans med leverantörerna och andra parter i samhället ges möjlighet till lärdomar och att utveckla det arbetsmarknadspolitiska arbetet.