11 mars 2020

Stanna hemma om du är sjuk

Vi på Arbetsförmedlingen tar risken för spridning av coronaviruset på största allvar. Det innebär bland annat att vi uppmanar alla som kommer till våra kontor till extra försiktighet, till exempel när det gäller handhygien. Och du, kom inte till oss om du är sjuk. Tar vi ett gemensamt ansvar undviker vi att smitta andra och att själva bli smittade.

Skydda dig och andra

Till dig som har en inbjudan till oss vill vi mana till samma försiktighet och ansvar för att inte coronaviruset sprids och att fler drabbas av covid-19. För att skydda dig och andra från smittspridning vill vi:

  • att du inte besöker något av våra kontor om du är sjuk. Det gäller oavsett om du har ett inbokat möte med oss eller vill ställa en fråga på kundtorget. Glöm inte bort att anmäla din frånvaro. Du hittar svar på många frågor på arbetsformedlingen.se.
  • att du hälsar men inte tar i hand
  • att du nyser och hostar i armvecket eller i en näsduk och stannar hemma om du är sjuk
  • att du tvättar händerna ofta
  • att du använder handsprit (minst 60 % alkohol) om tvål och vatten inte är tillgängligt
  • att du undviker att röra ögon, näsa och mun

Samhällsfarlig sjukdom

Infektion med coronavirus är en samhällsfarlig sjukdom. Med samhällsfarliga sjukdomar menas allmänfarliga sjukdomar som kan få spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

Samhällsinformation om corona

Folkhälsomyndigheten