5 mars 2020

Stöd och matchning sägs upp den 9 mars

Tjänsten Stöd och matchning (STOM) sägs upp i 32 kommuner måndagen den 9 mars. Uppsägningstiden är tre månader. Samtidigt är det nu klart att den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha startar måndagen den 30 mars.

Tjänsten Rusta och matcha (Kundval) ersätter STOM i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen säger upp avtalen med de fristående aktörer som levererar STOM i de kommunerna. Beslut om uppsägning fattades i dag den 5 mars. Avtalen sägs upp måndagen den 9 mars, och uppsägningstiden är tre månader.

– Vi har nu till en tillräcklig nivå säkrat alla förberedelser inför starten av Rusta och matcha. Det innebär att vi räknar med att tjänsten startar måndagen den 30 mars. Därmed säger vi också upp STOM-avtalen i de 32 kommuner som medverkar i Rusta och matcha, säger Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen.

Att tjänsten startar måndagen den 30 mars innebär att Arbetsförmedlingens medarbetare då identifierar arbetssökande och kan börja fatta beslut om medverkan i tjänsten. Det tar sedan upp till fyra veckor innan den arbetssökande börjar ta del av tjänsten hos den leverantör man valt.

Arbetssökande i STOM påverkas inte

Arbetsförmedlingens anvisningar av arbetssökande till STOM i de 32 kommunerna upphör i och med att tjänsten sägs upp. Alla arbetssökande som tar del av STOM kommer att få fullfölja tjänsten enligt plan och kommer alltså inte att påverkas av detta.

Arbetsförmedlingen kommer att gå ut med information direkt till alla fristående aktörer som berörs av uppsägningen. Uppsägningen av avtalen sker via brev, i enlighet med kontraktsvillkoren för tjänsten. Information om uppsägningen kommer även att ges i upphandlingsverktyget TendSign.

Relaterad information

Här är de 32 kommunerna (pdf, 410 kB)

Rusta och matcha