28 februari 2020

Ny justerad tidplan för uppsägning av STOM

Förra veckan meddelade Arbetsförmedlingen att tidpunkt för uppsägning av tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner skulle beslutas den 28 februari. Det beslutet skjuts nu upp. Besked om uppsägning kommer senast på fredag den 6 mars.

I slutet av mars 2020 ersätter den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen måste säga upp avtalen med de fristående aktörer som levererar STOM i de kommunerna.

Skälen till att tidpunkten för uppsägning senareläggs är att Arbetsförmedlingen behöver säkra alla förberedelser inför Kundval Rusta och matcha som planeras starta under senare delen av mars. Uppsägningstiden för STOM är tre månader.

- Arbetsförmedlingen beklagar naturligtvis ytterligare en justering av tidplanen, men det är viktigt att växlingen mellan tjänsterna sker koordinerat. Säger Martin Kruse, Arbetsförmedlingens inköpschef.

Arbetssökande påverkas inte

Arbetsförmedlingens anvisningar av arbetssökande till STOM kan fortsätta fram till det datum då uppsägning av Stöd och matchning sker. Alla arbetssökande som tar del av STOM kommer att få fullfölja tjänsten enligt plan och kommer alltså inte att påverkas av detta.

Arbetsförmedlingen kommer att gå ut med information direkt till alla fristående aktörer som berörs av uppsägningen. Uppsägningen av avtalen sker via brev, i enlighet med kontraktsvillkoren för tjänsten. Information om uppsägningen kommer även att ges i upphandlingsverktyget Tendsign.

Relaterad information

Kundval Rusta och matcha