25 februari 2020

Det här gjorde Arbetsförmedlingen för sina 67 miljarder kronor

Arbetsförmedlingen fick 67 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2019. En dryg tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd och etableringsersättning för.

Den största delen av kostnaden för arbetsmarknadspolitiken 2019, 52 miljarder, gick till a-kassa, ersättning till arbetssökande inklusive nyanlända och subventioner till arbetsgivare. En stor del av matchningen utfördes av privata aktörer som vi köpte tjänster från för 2,7 miljarder (4,8 miljarder 2018).

Förra året fick Arbetsförmedlingen 7,6 miljarder kronor i förvaltningsanslag – löner, lokaler och driftkostnader – för att genomföra och administrera arbetsmarknadspolitiken (8,2 miljarder 2018).

Tre av fyra tillhör utsatta grupper

Arbetsförmedlingen får sitt uppdrag av riksdag och reger­ing. Huvuduppgif­ten är att rusta arbetssökande och föra dem samman med arbetsgivare som söker arbetskraft. De som befinner sig långt från arbetsmarknaden ska priori­teras.

Tre av fyra som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör grup­per som har det extra tufft på arbets­marknaden – utomeuropeiskt födda, de som har en funktionsnedsättning, per­soner över 55 år och arbetssökande med högst förgymnasial utbildning.

Cirkeldiagram över Arbetsförmedlingens budget 2019

Relaterad information

Årsredovisning 2019 (pdf, 3 MB)

Fakta om vår verksamhet