24 februari 2020

Återrapport om utbildningsplikten: 10 procent tog del av reguljära studier

Utbildningsplikten för nyanlända trädde i kraft i samband med att etableringsprogrammet infördes i januari 2018. I en återrapport till regeringen beskriver Arbetsförmedlingen hur myndigheten har arbetat med att få fler att studera.

En nyanländ som har kort utbildning och av den anledningen inte bedöms kunna få ett jobb under sin tid i Arbetsförmedlingens etableringsprogram ska i huvudsak ägna sig åt utbildning Av de 14 000 som omfattas av utbildningsplikten var det i december cirka 10 procent som tog del av reguljära studier. Sammanlagt var det 2 640 personer inom målgruppen som påbörjade studier under 2019, att jämföra med 865 året innan.

Begränsat utbud av vuxenutbildning

Det finns flera förklaringar till att siffrorna inte är högre. En av utmaningarna som framförs i rapporten är kommunernas begränsade utbud av vuxenutbildning, vilket resulterar i att deltagaren endast erbjuds sfi, svenska för invandrare.

– Det är en resurskrävande process att få den arbetssökande vidare till vuxenutbildning. Resultaten behöver höjas markant under 2020, men det finns förståeliga orsaker bakom siffrorna som vi nu kommer arbeta intensivt med för att åtgärda, säger Emil Johansson, chef för enheten Byta spår/hitta utbildning på Arbetsförmedlingen.

Bland annat kommer Arbetsförmedlingen samverka med kommuner och andra myndigheter för att få ett bättre anpassat utbildningsutbud.

Relaterad information

Läs återrapporten