21 februari 2020

Tidplan för uppsägning av STOM revideras

Arbetsförmedlingen har tidigare informerat att avtalen för den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) ska sägas upp i 32 kommuner den 21 februari. Tidsplanen för uppsägning behöver nu revideras. Beslut om ny tidpunkt för uppsägning av STOM-avtalen fattas den 28 februari.

I mars 2020 ersätter den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen måste säga upp avtalen med de fristående aktörer som levererar STOM i de kommunerna.

Säkra förberedelser

Skälen till att tidpunkten för uppsägning senareläggs kan sammanfattas med att Arbetsförmedlingen behöver säkra alla förberedelser inför Kundval Rusta och matcha som planeras starta under senare delen av mars. Uppsägningstiden för STOM är tre månader.

– Vi beklagar justeringarna i tidplanen men det är viktigt att växlingen mellan tjänsterna sker koordinerat, säger Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetssökande påverkas inte

Arbetsförmedlingens anvisningar av arbetssökande till Stöd och matchning kan fortsätta fram till det datum då uppsägning av Stöd och matchning sker. Alla arbetssökande som tar del av Stöd och matchning kommer att få slutföra sin medverkan i tjänsten enligt plan och kommer alltså inte att påverkas av detta.

Arbetsförmedlingen kommer att gå ut med information direkt till alla fristående aktörer som berörs av uppsägningen. Uppsägningen av avtalen sker via brev, i enlighet med kontraktsvillkoren för tjänsten. Informationen om uppsägning kommer även att ske i upphandlingsverktyget Tendsign.

Relaterad information

Kundval Rusta och matcha