14 februari 2020

Flera aktörer intresserade av ny matchningstjänst

Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst, Kundval Rusta och matcha, som beräknas att lanseras under mars månad har nu minst två godkända ansökningar från fristående aktörer i samtliga sex leveransområden. Antalet inkomna ansökningar är cirka 30.

– Det kan mycket väl tillkomma fler aktörer över tid, och det finns inget som hindrar att aktörer kommer in efter starten av tjänsten i mars. Med två aktörer per leveransområde finns det i alla fall valfrihet för den arbetssökande, men för att få en fungerande marknad hoppas vi på fler aktörer, säger Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen.

– Man kan dock inte säga vilket som är det optimala antalet aktörer för ett område eftersom detta beror på områdets storlek och antalet arbetssökande, säger Martin Kruse.

De sex leveransområdena är:

  • Blekinge (4 kommuner)
  • Lidköping (3 kommuner)
  • Oskarshamn (3 kommuner)
  • Trollhättan (9 kommuner)
  • Umeå (6 kommuner)
  • Västerås (7 kommuner)

Den 17 januari annonserade Arbetsförmedlingen förfrågningsunderlaget för potentiella leverantörer till tjänsten. Det är detta underlag som leverantörerna lämnar anbud på. Där framgick det vilka krav och villkor som alla sökande måste uppfylla för att bli godkända som leverantörer. Avtalen med aktörerna skrivs sedan löpande och tjänsten planeras att starta i mars.

I slutet av januari genomförde Arbetsförmedlingen en hearing i Stockholm för fristående aktörer om den nya matchningstjänsten. Syftet med hearingen var att diskutera och ge svar på frågor om tjänstens övergripande utformning och konstruktion. På hearingen svarade flertalet av leverantörerna att de avser att ansöka om att få bli leverantör av Kundval Rusta och matcha.

Relaterad information

Kundval Rusta och matcha