12 februari 2020

Fler arbetssökande i insatser fokus i utgiftsprognosen

Få ut fler arbetssökande i arbetsmarknadsutbildningar, till kompletterande aktörer och i subventionerade anställningar. Det är huvudbudskapet i den nya utgiftsprognosen för de kommande åren. Dessutom konstateras att programanslaget behöver utökas även 2021 och att kostnaden för att säkra Arbetsförmedlingens lokala närvaro bedöms öka under 2020.

På måndagen lämnade Arbetsförmedlingen den första av årets fyra utgiftsprognoser till regeringen. I prognosen beskrivs hur myndighetens utgifter kommer att se ut under perioden 2020–2023.

För 2020 har Arbetsförmedlingen fått mer pengar till programinsatser, bland annat de outnyttjade medlen under 2019 som vi fick tillbaka. Totalt rör det sig om 1,1 miljarder kronor extra.

Det betyder att myndigheten behöver arbeta ännu hårdare med att fatta beslut om till exempel Stöd och matchning (STOM), arbetsmarknadsutbildningar och extratjänster.

– Vi har ett ansträngt läge på myndigheten just nu som till stora delar beror på förra årets stora omställning. De utökade programanslagen för i år ställer stora krav på oss att verkligen nyttja pengarna fullt ut och få ut fler arbetssökande i insatser, samtidigt som vi har fokus på arbetsmiljön i vår verksamhet, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Huruvida alla pengar kan användas påverkas av flera faktorer. Det beror främst på Arbetsförmedlingens förmåga att öka besluts- och produktionskapaciteten genom att använda våra resurser effektivt. Därför är det viktigt att myndigheten kan behålla personal och även anställa ny personal till vissa funktioner.

Vidare påverkar om Arbetsförmedlingens planer att automatisera beslutsprocesserna kan fullföljas fullt ut, hur snabbt leverantörerna kan tillgängliggöra platser och arbetsgivarnas beredskap att anställa personer med stöd.

I prognosen är det också tydligt att programanslaget för 2021 behöver öka jämfört med den föreslagna tilldelningen. Det krävs både för att jobba med tidiga insatser för att förhindra långtidsarbetslöshet och för att kunna ha en långsiktig planering utan kraftiga svängningar i volymerna för enskilda programinsatser.

Ett av uppdragen i årets regleringsbrev är att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro i hela landet. Arbetsförmedlingen bedömer att detta kommer att kosta 200 miljoner kronor under 2020, vilket innebär att förvaltningsanslaget behöver höjas redan i år.

Relaterad information

Läs hela utgiftsprognosen