11 februari 2020

Fast bemanning på lokalkontoren i Arvidsjaur och Härnösand

Arbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Arvidsjaur och Härnösand ska vara fast bemannade. Det betyder att medarbetare kommer att ha sin placering på orterna och träffa arbetssökande via bokade möten.

Arvidsjaur är i dag ett av de lokalkontor arbetsförmedlare åker till för att träffa arbetssökande och arbetsgivare för bokade möten. Kontoret i Härnösand skulle avvecklas under 2020, enligt tidigare plan för kontorsnätet.

Framöver kommer alltså båda orterna att ha fast bemannade kontor.

– Genom det här beslutet säkerställer vi att vi kan tillgodose behoven av fysiska möten som finns på de här orterna, säger Linda Schön Doroci, tf. VO-direktör på Arbetsförmedlingen.

I dagsläget har Personligt distansmöte personal i Arvidsjaur, medan medarbetare från Servicedesk sitter i Härnösand.

Uppdrag: Säkra lokal närvaro

Arbetsförmedlingen har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Uppdraget innebär bland annat att myndigheten ska säkerställa en kontinuerlig fysisk närvaro i hela landet, och då särskilt avseende de orter där kontor har avvecklats, eller ska avvecklas.

En ändamålsenlig lokal närvaro kan åstadkommas genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom deltagande vid statliga servicekontor.