3 februari 2020

Om utrikesfödda kvinnor i media

Staffan Johansson, enhetschef på Arbetsförmedlingen, bekräftar och beklagar bilden i TV4:s reportage om utrikesfödda kvinnor, som får färre insatser från Arbetsförmedlingen än utrikesfödda män.

- Det här är ett utvecklingsområde för oss. Vi behöver bli bättre på att se och fånga kvinnornas möjligheter och föreslå aktiviteter som passar individen, oavsett kön, säger Staffan Johansson enhetschef på Arbetsförmedlingen.

I handlingsplanen för att få fler utrikes födda kvinnor till arbete beskrivs ett flertal insatser. Rapporten Vad händer i mötet? som TV4 Kalla fakta hänvisar till är en studie som ska bidra till ökad kunskap inom det här området.

2018 startades Metodutvecklingsprojektet Jämställd etablering (ESF) som genomförs på 15 arbetsförmedlingskontor fram till 2021. Projektet tar fram metoder som ska ge resultat till arbete och studier, och effekter av metoderna mäts. Projektkontoren försöker också få arbetsgivare mer öppna för jämställd och icke-diskriminerande rekrytering.

- Det är riktigt att resultaten för de utrikesfödda kvinnorna inte har förbättrats på det sätt man skulle önska. Det är därför så viktigt att vi jobbar med alla delar som kan bidra till bättre resultat och insatser som leder till jobb eller studier, säger Staffan Johansson.

För att öka medvetenheten och komma bort från förhållningssätt som ger kvinnorna sämre förutsättningar har Arbetsförmedlingen tagit fram flera olika webbaserade internutbildningar inom jämställdhet och mångfaldsområdet.