31 januari 2020

Hundratals deltagare i hearing om nya matchningstjänsten

Hur är Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst Kundval Rusta och matcha utformad? Och hur ska leverantörerna få betalt? Det var några av frågorna som togs upp under hearingen för fristående aktörer den 30 januari.

På plats i hörsalen på World trade center i Stockholm fanns omkring 100 åhörare. Dessutom följde drygt 200 personer hearingen via en webbsändning. Syftet med dagen var att klargöra hur Arbetsförmedlingens uppdrag beskrivs i regleringsbrevet och vad det innebär för fristående aktörer.

En viktig del i uppdraget är att ta fram en matchningstjänst för fristående aktörer, som Arbetsförmedlingen benämner Kundval Rusta och matcha. Med start i mars ska tjänsten prövas och utvecklas i sex så kallade leveransområden för att dra lärdomar inför reformeringen av myndigheten.

– Det är viktigt att betona att det här inte är själva reformeringen. Vårt uppdrag är att fram till 2022 förbereda, pröva och dra lärdom inför reformeringen, vilket vi bland annat gör genom den här tjänsten, sade Petter Carolusson, projektledare för Kundval Rusta och matcha.

Målet med tjänsten är att deltagaren ska komma i jobb eller utbildning inom 12 månader. Utifrån ett flertal faktorer gör Arbetsförmedlingen en arbetsmarknadspolitisk bedömning av den arbetssökande och om han eller hon tillhör målgruppen för tjänsten.

– Det som är delvis nytt med den här tjänsten är att vi bedömer den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden med hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd. En annan nyhet är att vi styr ännu starkare mot resultat, sade Johanna Schumacher, verksamhetsutvecklare på Arbetsförmedlingen som har varit med och tagit fram tjänsten.

En arbetssökande kan delta i Kundval Rusta och matcha i högst 12 månader: först 6 månader och därefter kan beslutet förlängas med ytterligare 6 månader. Det är en stor skillnad jämfört med tjänsten Stöd och matchning, där besluten vanligtvis sträcker sig över 3–6 månader och som längst 9 månader.

Ett annat tema som Arbetsförmedlingen presenterade och förtydligade var den ersättningsmodell som myndigheten har tagit fram. Den består av tre komponenter:

  • Grundersättning
  • Resultatersättning
  • Snabbhetspremie

– Ersättningsmodellen har utformats för att vara så enkel, förutsägbar och transparent som möjligt. Det är viktigt både för leverantörerna och för oss som myndighet, sade Johan Granath, analytiker på Arbetsförmedlingen.

I uppdraget från regeringen står bland annat att ersättningen i huvudsak ska vara resultatbaserad. Därför utgör resultatersättningen den största delen av den totala ersättningen, i snitt omkring 60 procent, förklarade Johan Granath.

Ett annat område som visade sig vara av intresse på hearingen var hur många deltagare matchningstjänsten kommer att omfatta.

– Vår målsättning är att tjänsten kommer att ha i snitt 6 500 deltagare varje månad. Det är alltså en genomsnittlig uppskattning, och volymen kommer att skifta utifrån yttre faktorer, till exempel deltagarsammansättning lokalt, konjunktur, säsongsvariationer i arbetslöshet och Arbetsförmedlingens budgetförutsättningar, berättade Johan Granath.

Efter presentationerna fanns det möjlighet att ställa frågor, både för åhörarna på plats och för dem som följde hearingen via webben. Lilianne Söderman från Karriärkonsulten, en av leverantörerna i tjänsten Stöd och matchning, tyckte att hearingen gav många förtydliganden kring vad den nya tjänsten innebär.

– Det var bra information som gavs, och det var bra att det fanns personer med olika sakkunskaper som kunde svara på frågor, sade Lilianne Söderman.

Vad händer nu?

Nästa steg för Arbetsförmedlingen blir att ta hand om alla ansökningar från fristående aktörer som vill delta i Kundval Rusta och matcha. Matchningstjänsten fortsätter att implementeras internt på myndigheten, och alla it-lösningar och systemstöd som behövs ska komma på plats.

Vidare informeras övriga intressenter löpande. Tjänsten Stöd och matchning stängs i de sex aktuella leveransområdena i mitten av februari.

Nyheter och information kring Kundval Rusta och matcha publiceras här på Arbetsförmedlingens webbplats. Det kommer även att publiceras frågor och svar kopplat till förfrågningsunderlaget för tjänsten i upphandlingsverktyget TendSign.