17 januari 2020

Maria Mindhammar kommenterar
SVT-granskningen

SVT har under det gångna året granskat flera av Arbetsförmedlingens IT-satsningar och då framför allt utvecklingen av nya digitala tjänster. Det handlar bland annat om Jobskills och Jobtech. Den senaste veckan har SVT sänt ett par inslag om Jobtech samt om uteblivna satsningar som kostat pengar, men som ännu inte lanserats. Vad har generaldirektör Maria Mindhammar för tankar kring granskningarna?

– Det är naturligtvis viktigt och bra med dessa granskningar och jag välkomnar dem, säger Maria Mindhammar. Ska jag vara lite högtidlig så är det viktigt för vår demokrati och viktigt inte minst för all skattefinansierad verksamhet. Granskningen ger oss också viktig input kring hur omvärlden uppfattar oss och vi får signaler på vad vi kan göra ännu bättre och vad vi behöver se över. Vi får utstå en del kritik och vi har absolut en förbättringspotential inom myndigheten.

Ett område som är särskilt granskat är Jobtech. Verksamheten ansvarar för att skapa en öppen och transparent plattform som möjliggör utvecklingen av ett ekosystem för digital matchning och vägledning. Arbetet med ett ekosystem är ett sätt att tillgängliggöra och demokratisera de offentliga resurserna samtidigt som myndigheten hanterar sitt samhällsuppdrag.

– Vi känner oss trygga med de genomgångar av verksamheten vi haft hittills, fortsätter Maria Mindhammar. Dessutom har vi nu en extern konsult som genomlyser olika verksamhetsområden och avdelningar inom myndigheten, däribland Jobtech, för att se hur vi kan utveckla våra satsningar framåt.

SVT förklarar sin granskning av Arbetsförmedlingens IT-projekt med att myndigheten har stora ambitioner och kostar mycket skattemedel. Dessutom nämns satsningarna på ”digital infrastruktur” uttryckligen som ett av Arbetsförmedlingens fortsatta fokusområden.

– Det är klart att IT-basplattformarna kostat mycket pengar, men då ska vi komma ihåg att vi haft en historisk skuld när det gäller IT-utvecklingen och tanken är ju också att detta på sikt ska leda till effektiviseringar, säger Maria Mindhammar. Det är också helt nödvändigt för att klara det kommande reformeringsarbetet att vi gör dessa satsningar på digital infrastruktur.

I SVT-granskningen framförs dessutom ganska allvarliga anklagelser om möjliga oegentligheter och om otillåtna bisysslor som kan vara förtroendeskadliga. Det framskymtar också en allmän kritik kring myndigheten när det gäller uppföljning, kontroll, miljonrullningar och bristen på god förvaltning.

– Jag vill inte kommentera det enskilda fallet om bisyssla som media nu granskar, men rent generellt så är det angeläget och bra att detta lyfts upp. Det är oerhört viktigt med hanteringen av bisysslor och är ju också något som vi chefer ska följa upp minst en gång om året med våra medarbetare och detta är något jag själv kommer att vara noga med.

– Detta med styrning och uppföljning är självklart något som vi har uppe på ledningens agenda. Vi kan inte ha en låt gå-mentalitet utan måste arbeta konsekvent med uppföljning av leveranser och uppdrag. Jag kommer att vara tydlig med detta i min styrning av myndigheten.