17 januari 2020

Hearing om Kundval Rusta och matcha den 30 januari

Den 30 januari 2020 håller Arbetsförmedlingen en hearing för fristående aktörer om den nya matchningstjänsten, Kundval Rusta och matcha.

Syftet med hearingen är att diskutera och ge svar på frågor om tjänstens övergripande utformning och konstruktion. Hearingen kommer att hållas på World Trade Center i Stockholm. Om du inte har möjlighet att medverka på plats kan du följa hearingen via webbsändning.

Vi organiserar ett tillfälle denna gång med ett liknande upplägg som de två hearingarna som vi genomförde i september.

Förbereder en reformerad myndighet

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet. Detta i enlighet med den politiska överenskommelsen i januariavtalet 2019.

I juli 2019 fick Arbetsförmedlingen ett tilläggsuppdrag i regleringsbrevet från regeringen, att tillsammans med fristående aktörer pröva och utveckla en ny matchningstjänst (Kundval Rusta och matcha), i syfte att dra lärdomar inför den kommande reformeringen.

Relaterad information

Kundval Rusta och matcha