15 januari 2020

Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet prövas på servicekontor i Växjö

Onsdagen den 15 januari flyttade Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet i Växjö in på Statens servicecenters servicekontor. Sedan den 2 december gäller detsamma för kundtorgverksamheterna i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad och Söderhamn.

Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter har startat ett samarbete som ska erbjuda arbetssökande och arbetsgivare möjlighet att gå till ett servicekontor för att få hjälp med att använda Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Men först ska verksamheten prövas och utvärderas för att ge kunskap och erfarenheter inför en planerad start på Statens servicecenters samtliga 117 servicekontor 2020. Växjö är en av sex orter där verksamheten prövas.

På servicekontoren handlar servicen i första hand om att ge arbetssökande och arbetsgivare allmän information, att guida dem till och i de digitala tjänsterna, ta emot och vidarebefordra handlingar och vid behov förmedla kontakt med arbetsförmedlare. Servicekontoret erbjuder sedan tidigare vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Fortsatt lokal service

I takt med anpassningen av kontorsnätet behöver Arbetsförmedlingen utveckla nya samverkansformer med kommuner och andra myndigheter för att upprätthålla en god lokal närvaro. Samarbetet med Statens servicecenter och deras servicekontor skapar den möjligheten. På flera platser kompletterar servicekontoren Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät.

– Genom servicekontoret fortsätter Arbetsförmedlingen att tillhandahålla lokal service för spontanbesök till arbetssökande och arbetsgivare samtidigt som det blir enklare för alla medborgare när fler myndigheter finns representerade på samma plats, säger Constanze Liljegren, arbetsförmedlingschef i Växjö.

Arbetsförmedlingens eget kontor i Växjö kommer enbart att vara öppet för bokade besök.