7 januari 2020

Åtta hyresavtal förlängs när lokala närvaron ses över

Före jul fattade Arbetsförmedlingen beslut om att förlänga sina hyresavtal på åtta orter där myndigheten ännu inte har kunnat säkra möjligheterna att möta arbetssökanden i bokade möten. Dessa orter är Ale, Båstad, Emmaboda, Hallsberg, Hällefors, Malå, Norsjö och Åtvidaberg.

Nu fortsätter arbetet med att se över hur och var Arbetsförmedlingen kan möta arbetssökande i bokade besök på dessa och övriga aktuella orter. Det kan vara på egna kontor, i kommuners lokaler eller vid Statens servicecenters kontor.

På fem orter har Arbetsförmedlingen fullföljt den planerade avvecklingen och sade upp fem lokaler före årsskiftet. Dessa orter är Askersund, Fagersta, Krokom, Mariestad och Strängnäs. Här är den lokala närvaron säkrad och det finns möjlighet att möta kunderna i bokade besök i andras lokaler.

I regleringsbrevet för 2020 skriver regeringen att Arbetsförmedlingen ska erbjuda likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ska lämna en första lägesbeskrivning senast den 15 februari.