10 december 2019

Kundval Rusta och matcha fortsätter enligt plan

Måndagen den 9 december meddelade regeringen en förändrad tidplan för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Myndighetens arbete enligt regeringens direktiv att pröva Kundval Rusta och matcha med start i mars 2020 ligger däremot fast.

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet. Fristående aktörer ska då rusta och matcha arbetssökande till jobb. Detta i enlighet med den politiska överenskommelsen i januariavtalet.

– Vi fick besked den 9 december av regeringen att tidplanen förändras och att reformeringen inte helt ska utgå från Lagen om valfrihet, LOV. Exakt vad detta betyder får vi återkomma till. Vi kommer nu ha en dialog med regeringen om detta, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

I juli 2019 fick Arbetsförmedlingen ett tilläggsuppdrag i regleringsbrevet från regeringen, att tillsammans med fristående aktörer pröva och utveckla en ny matchningstjänst (Kundval Rusta och matcha), i syfte att dra lärdomar inför Arbetsförmedlingens kommande reformering. Tjänsten är under uppbyggnad och baserad på LOV.

Arbetet fortsätter enligt plan om inga andra besked kommer. Det är ett uppdrag som Arbetsförmedlingen har fått av regeringen, och det arbetet drivs vidare enligt regeringens direktiv.

– Vi planerar att tjänsten ska levereras med start i mars 2020. En central del i arbetet är möjligheten att dra lärdomar och få erfarenheter som en del i det förberedande arbetet inför reformeringen, oavsett upphandlingsform. säger Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen.