6 december 2019

Remiss om Kundval Rusta och matcha väckte stort engagemang

Remissen till leverantörer och branschorganisationer där Arbetsförmedlingen efterfrågade synpunkter som en del av upphandlingen av Kundval Rusta och matcha väckte stort engagemang. Totalt inkom 57 svar på remissen.

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet 2021. Fristående aktörer ska då rusta och matcha arbetssökande till jobb.

Tillsammans med fristående aktörer ska Arbetsförmedlingen pröva och utveckla Kundval Rusta och matcha i 32 kommuner under 2020. Tjänsten är baserad på Lagen om valfrihet (LOV) och beräknas starta i mars.

I januari 2020 ska Arbetsförmedlingen publicera ett förfrågningsunderlag där fristående aktörer kan lämna in sina ansökningar. De företag och organisationer som uppfyller kriterierna kommer att få vara med och leverera tjänsten till arbetssökande i de aktuella kommunerna.

Innan förfrågningsunderlaget får sin slutliga utformning gick delar av förfrågningsunderlaget ut på remissrunda under perioden 28 november – 5 december. Remissen publicerades på Arbetsförmedlingens webbplats.

160 verksamma leverantörer

Remissen riktade sig till leverantörer och branschorganisationer som en del av förankringsarbetet under upphandlingsprocessen. Remisstiden har nu gått ut och Arbetsförmedlingen fick in 57 svar från externa aktörer. Arbetsförmedlingen har idag ca 160 verksamma leverantörer i nuvarande matchningstjänst.

– Antalet svar på remissen visar att det finns ett stort intresse på tjänsten. Svaren är en viktig återkoppling och en del i dialogen med leverantörerna. Nu fortsätter det interna arbetet på Arbetsförmedlingen med att sammanställa och analysera svaren, inför den slutliga utformningen av förfrågningsunderlaget, säger Martin Kruse, inköpschef på Arbetsförmedlingen.

Kan innebära justeringar

Svaren kan innebära att avtalstexter och krav justeras innan upphandlingen publiceras, exempelvis för att bli mer ändamålsenliga eller för att förtydliga krav som upplevs som oklara.

De erfarenheter myndigheten får av svaren på remissen och i genomförandet av tjänsten Kundval rusta och matcha kan komma att användas vid utformningen av det reformerade systemet 2021.