27 november 2019

Stöd och matchning sägs upp i 32 kommuner – ersätts av Kundval Rusta och matcha

Från mars 2020 ersätter den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha, den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen kommer att säga upp avtalen med de privata STOM-leverantörerna i de aktuella kommunerna.

Tillsammans med fristående aktörer kommer Arbetsförmedlingen att pröva och utveckla Kundval Rusta och matcha i 32 kommuner med start i mars 2020. Det kommer att påverka de leverantörer som idag levererar upphandlade arbetsförmedlingstjänster inom Stöd och matchning (STOM) i de aktuella kommunerna.

Arbetsförmedlingen kommer att säga upp STOM-avtalen inför starten av den nya tjänsten. Avtalen sägs upp under vecka 7, senast den 14 februari. Uppsägningstiden är 3 månader.

Skälen till att STOM-avtalen i de aktuella kommunerna sägs upp är flera.

– Dels är det nödvändigt ur utvärderingssynpunkt, dels är det inte juridiskt möjligt för Arbetsförmedlingen att bedriva två liknande tjänster inom samma geografiska område, säger Arbetsförmedlingens upphandlingschef Martin Kruse.

Arbetsförmedlingen har löpande dialog med leverantörer och branschorganisationer och kommer att gå ut med information till de leverantörer som är berörda.

Förfrågningsunderlag i januari

Att pröva och utveckla den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha är del av det uppdrag som Arbetsförmedlingen har fått från regeringen för att förbereda inför en reformerad myndighet 2021. Då ska fristående aktörer rusta och matcha arbetssökande till jobb och de arbetssökande ska själva kunna välja leverantör utifrån Lagen om valfrihet (LOV).

Kundval Rusta och matcha kommer att prövas i valda delar av landet (i 32 kommuner) under 2020.

– Att börja i begränsad skala ger oss möjligheter att ta fram effektiva modeller på en rad områden, bland annat tjänstemodell för arbetssökande, ersättningsmodell till leverantörerna, digitala lösningar samt uppföljning, säger upphandlingschef Martin Kruse.

I januari kommer Arbetsförmedlingen att publicera ett förfrågningsunderlag där fristående aktörer kan lämna ansökningar för att utföra den nya tjänsten. De företag som uppfyller kriterierna kommer att leverera Kundval Rusta och matcha i de aktuella kommunerna.

Frågor och svar

Hur påverkas leverantörerna/leveranserna av de andra tjänsterna i de aktuella kommunerna (Introduktion till arbete – INAB, och Yrkes- och studieförberedande moduler – YSM)?

Vi ser just nu över om det här kan påverka övriga tjänster i de 32 berörda kommunerna.

Hur påverkas de arbetssökande som idag har Stöd och matchning av leverantörer i de aktuella kommunerna?

Alla arbetssökande som tar del av Stöd och matchnings-tjänsten kommer att få slutföra insatsen enligt plan och kommer alltså inte att påverkas av detta.

På vilket sätt kommer arbetssökande att kunna ta del av Kundval Rusta och matcha i de aktuella kommunerna?

Arbetsförmedlingen tar beslut om vilka arbetssökande som kan ta del av tjänsten Kundval Rusta och matcha. De arbetssökande kommer själva att kunna välja den leverantör de vill ha. Arbetsförmedlingen kommer, i samarbete med de fristående aktörerna, att ge de arbetssökande som är berörda information inför starten.

Får de leverantörer vars STOM-avtal sägs upp möjlighet att leverera den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha?

I januari kommer Arbetsförmedlingen att publicera ett förfrågningsunderlag för att fristående aktörer ska kunna lämna in sina ansökningar. De företag som uppfyller kriterierna kommer att få vara med att leverera tjänsten Kundval Rusta och matcha till arbetssökande i de aktuella kommunerna. Eftersom det hela bygger på ett upphandlingsförfarande enligt Lagen om valfrihet (LOV) finns inget sistadatum för när ett företag kan ansöka utan möjligheten är öppen fortsättningsvis.

Hur många arbetssökande blir berörda i de aktuella kommunerna?

Det finns 33 000 personer som är öppet arbetslösa eller i program i de 32 aktuella kommunerna (oktober 2019). Hur många som blir aktuella för Kundval Rusta och matcha ser vi just nu över och får återkomma om.

Hur många nuvarande leverantörer i de aktuella kommunerna blir berörda?

35 unika leverantörer i de 32 kommunerna blir berörda.

Kommer Arbetsförmedlingen fortsätta att besluta om STOM-deltagare i de 32 aktuella kommunerna fram till den dag när Kundval Rusta och matcha tar vid eller blir det ett glapp?

Arbetsförmedlingen slutar att ta nya beslut om STOM-deltagare i samband med uppsägningen av STOM-avtalen, det vill säga i vecka 7, senast den 14 februari. Det innebär en kortare avsaknad av matchningstjänst i berörda kommuner under perioden fram till att Kundval Rusta och matcha startar i mars.

När får berörda leverantörer mer information?

Berörda leverantörer får information i samband med uppsägningen av avtalen som kommer att ske i vecka 7 senast den 14 februari. Uppsägningstiden är 3 månader. Informationen kommer att publiceras i TendSign.