15 november 2019

Kundval Rusta och matcha: Förfrågningsunderlaget på remiss vecka 48

Tack för återkopplingen på vår Request for information (RFI) i förberedelsearbetet inför Kundval Rusta och matcha! Nu förbereder vi förfrågningsunderlaget som företag och branschorganisationer har möjlighet att ge synpunkter på under vecka 48.

I förberedelsearbetet med en ny matchningstjänst för arbetssökande, Kundval Rusta och matcha, gick Arbetsförmedlingen ut med en Request for information (RFI) den 25 oktober. RFI:n riktade sig till företag och branschorganisationer. Syftet var att få in synpunkter och underlag inför kommande upphandling av den nya tjänsten.

Öppet för synpunkter

Nu bearbetas de inkomna synpunkterna och myndigheten sammanställer ett förfrågningsunderlag. Men också förfrågningsunderlaget kommer att vara öppet för synpunkter innan det publiceras.

– Leverantörernas och branschorganisationernas synpunkter är viktiga för att vi ska kunna göra ett så väl genomarbetat förfrågningsunderlag som möjligt. Allt för att ge leverantörerna och myndigheten en bra start när den nya tjänsten ska prövas i 32 kommuner i vår, säger Martin Kruse, upphandlingschef på Arbetsförmedlingen.

Kort svarstid

Under vecka 48 (25-29 november) kommer utvalda delar av förfrågningsunderlaget av den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha att gå ut på en extern remiss. Det innebär att företag och branschorganisationer då har möjlighet att komma in med ytterligare synpunkter. Mer information kommer du att hitta här på vår webb.

- På grund av ett pressat tidsschema kommer remisstiden att bli kort, endast en vecka. Planen är att pröva den nya tjänsten i 32 kommuner med start i mars vilket innebär att ett förfrågningsunderlag senast behöver gå ut kring årsskiftet. Jag hoppas och tror ändå att remisstiden kommer att vara tillräcklig för en fortsatt bra dialog med branschorganisationer och leverantörer, säger upphandlingschef Martin Kruse.

Bakgrund till Rusta och matcha

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet 2021. Fristående aktörer ska då rusta och matcha arbetssökande till jobb.

Tillsammans med fristående aktörer kommer Arbetsförmedlingen att pröva och utveckla den nya tjänsten, Kundval Rusta och matcha, i 32 kommuner under 2020. Syftet är att dra lärdomar inför den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen och de tjänster som ska upphandlas 2021.