5 november 2019

Effektivare jobbsökande med fler möten

Förstärkt förmedlingsverksamhet gör att arbetslösa hittar jobb fortare, visar en ny IFAU-rapport gjord i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Vid ett storskaligt försök fick arbetslösa som skrevs in vid Arbetsförmedlingen tillgång till extra många möten med arbetsförmedlare. En jämförelsegrupp tog del av Arbetsförmedlingens ordinarie utbud.

De som hade fler möten med en arbetsförmedlare fick fler tips på relevanta lediga jobb genom platsanvisningar och platsförslag, vilket ledde till att deras jobbsökande blev bättre riktat och att de lämnade arbetslösheten snabbare än jämförelsegruppen.

Det spelade ingen roll för utfallet om de extra mötena hölls på distans eller fysiskt på kontor. Extra gruppmöten fungerade dock inte lika bra.

Relaterad information

Rapporten i sin helhet