1 november 2019

Analys inför Arbetsförmedlingens reformering överlämnad till regeringen

I dag den 1 november har Arbetsförmedlingen lämnat sin återrapport med svar på ett antal frågor om myndighetens framtida arbete som regeringen formulerade i ett uppdrag den 9 maj.

– Det är viktigt att komma ihåg att rapporten inte är ett förslag till en ny myndighet från Arbetsförmedlingen. Vi har svarat på regeringens frågeställningar och lämnat rekommendationer, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Frågeställningarna från regeringen handlar om följande områden:

  • Upphandling av rustande och matchande tjänster enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

  • Organisation av rustande och matchande insatser

  • Ersättningsmodeller inom valfrihetssystemet

  • Processer, samordning och samverkan mellan olika aktörer

  • Kommunernas insatser

  • Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen

  • Digital och annan nödvändig infrastruktur

  • Arbetsförmedlingens tillgänglighet

Ersättning till fristående aktörer

Enligt januariavtalet ska fristående aktörer rusta och matcha i det nya systemet. Rekommendationerna kring hur en modell som bygger på ett system inom LOV (lagen om valfrihet) skulle kunna fungera rör bland annat olika ersättningsmodeller som alla innehåller en grundersättning och en resultatdel.

– Vi ser att systemet behöver kunna utvecklas kontinuerligt. Därför har vi i våra rekommendationer lagt in många möjligheter till flexibilitet, kontinuerlig uppföljning och uppdatering, säger Mikael Sjöberg.

Arbetsmarknadspolitisk bedömning

En annan central del för att den kommande reformen ska fungera är den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Den bör bygga på statistiska modeller och automatiseras för att vara träffsäker, enhetlig och kostnadseffektiv.

– En träffsäker bedömning fångar upp den stora grupp som klarar sitt arbetssökande på egen hand. Då kan arbetsmarknadspolitiken satsa på dem som behöver insatserna mest, säger Mikael Sjöberg.

"Det snabba tempot är en riskfaktor"

Rapporten lyfter också fram vikten av en god digital självservice till den stora grupp som klarar sitt arbetssökande på egen hand. Arbetsmarknadspolitik är kostsamt, därför bör pengarna satsas på dem som behöver insatserna mest.

– Det här är en väldigt stor och genomgripande förändring som är möjlig att genomföra. Men det snabba tempot då reformen enligt januariavtalet ska vara genomförd 2021 ställer särskilda krav på processen kring reformeringen och är en riskfaktor, säger Mikael Sjöberg.