28 oktober 2019

Prognos: Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka delar av programanslagen

Det pressade läget på Arbetsförmedlingen medför att myndigheten inte kommer att använda programmedlen fullt ut i år, enligt Arbetsförmedlingens utgiftsprognos för 2019.

Totalt kommer Arbetsförmedlingen lämna tillbaka cirka 440 miljoner kronor av anslagen för arbetsmarknadspolitiska program och aktivitetsstöd. Det motsvarar 2,1 procent av de två anslagen.

Även användningen av krediten för förvaltningsanslaget, som ska täcka kostnader för de anställdas löner och lokaler med mera, blir lägre än myndigheten tidigare trodde. Det vill säga 50 miljoner kronor, i stället för 150 miljoner som var bedömningen i förra utgiftsprognosen i slutet av juli.

Ansträngt läge

Bakgrunden är den ansträngda situationen på Arbetsförmedlingen. En kraftigt bantad budget ledde till att 4 500 anställda varslades om uppsägning i början av året. I kölvattnet av varslet, och ovisshet kring reformeringen av uppdraget, har medarbetare lämnat Arbetsförmedlingen för andra jobb i mycket större omfattning och snabbare än väntat, speciellt i storstäderna.

Något som bidragit till en mycket tuff arbetssituation för de medarbetare som blivit kvar.

– Det hade självklart varit bra om vi kunnat ge fler arbetssökande insatser, men med tanke på turbulensen inom myndigheten är det inte så konstigt att vi inte har lyckats använda alla pengar, säger generaldirektör Mikael Sjöberg.

– Samtidigt är det här en prognos, och vi har några månader kvar på året. Det ekonomiska utrymmet gör att vi nu till exempel häver beslutsstoppet på extratjänster som vi tvingades införa i våras.

Anslag väntas överskridas

Totalt fick Arbetsförmedlingen 67,2 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2019, att jämföra med 71,3 miljarder 2018. När kostnader och besparingar inom de olika anslagen summeras är bedömningen att myndigheten kommer att behöva nyttja 54 miljoner kronor av krediten 2019.

Att alla pengar förbrukas beror bland annat på att anslaget för a-kassan väntas överskridas med en miljard kronor. Förklaringen är bland annat att fler är berättigade till a-kassa och att ersättningsnivåerna har stigit.

Anslaget för lönebidrag överskrids också, med cirka 350 miljoner kronor. Mycket beroende på att ersättningsnivåerna har höjts.

Samtidigt kommer myndigheten att lämna tillbaka 465 miljoner kronor av programmedlen för nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget på grund av färre deltagare och att allt fler har aktiviteter som inte medför en kostnad för Arbetsförmedlingen.