28 oktober 2019

Beslutsstoppet för extratjänster och introduktionsjobb hävs

Efter en kraftig nedbantning under 2019 har volymerna nått en nivå som kan finansieras under rådande budgetläge.

Sedan januari har inga anvisningar skett till programmen extratjänster och introduktionsjobba, med anledning av Arbetsförmedlingens strama budget för 2019. Nu har volymerna inom dessa program minskat kraftigt till en nivå som fungerar med rådande budget och även den preliminära budgeten för 2020. Därför har beslut fattats att häva beslutsstoppet.

– När vi tryckte på pausknappen i januari var närmare 20 000 personer anvisade inom extratjänster. Sedan dess har volymen minskat rejält och antalet är nu ungefär 6 000. Det antalet – till och med något fler – fungerar med de budgetramar vi har nu, säger Pia Ackmark.

Ackmark anger att en snittsiffra på 8 300 anvisade extratjänster är en önskvärd nivå. Även antalet introduktionsjobb har minskat och är nu cirka
6 000 och ligger nära önskvärd snittnivå på 5 700.

De nivåer som nu ska hållas för dessa två program kan finansieras inom gällande budgetramar och inkräktar inte på budgeten för köp av externa tjänster, som INAB, YSM, STOM samt arbetsmarknadsutbildningar.