25 oktober 2019

Nya matchningstjänsten: Request for information ute nu

I förberedelsearbetet med en ny matchningstjänst för arbetssökande går Arbetsförmedlingen idag ut med en Request for information (RFI). Syftet är att få in underlag inför kommande upphandling av den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha.

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en ny arbetsmarknadsmyndighet 2021. Fristående aktörer ska då rusta och matcha arbetssökande till jobb.

Tillsammans med fristående aktörer kommer Arbetsförmedlingen att pröva och utveckla den nya tjänsten, Kundval Rusta och matcha, i delar av landet under 2020. Syftet är att dra lärdomar inför den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen och de tjänster som ska upphandlas 2021.

Redan i slutet av året kommer Arbetsförmedlingen att gå ut med ett förfrågningsunderlag som öppnar för intresserade företag att lämna anbud om att delta under nästa år.

– För att kunna utforma ett så väl genomarbetat förfrågningsunderlag som möjligt behöver vi få in synpunkter med leverantörsperspektiv. Därför gör vi en RFI tillgänglig för leverantörer och de organisationer som är med i Leverantörsforum* idag den 25 oktober. Synpunkterna blir viktiga underlag för oss när vi sedan sätter samman kriterierna i det slutliga förfrågningsunderlaget, säger Arbetsförmedlingens upphandlingschef Martin Kruse.

Det är möjligt att skicka in svar på RFI:n till 2019-11-08.

Mer om RFI:n hittar du här

(* Leverantörsforum är ett diskussionsforum tillsammans med representanter för Almega kompetensföretag, Almega utbildningsföretag, Företagarna samt en sammanslutning av företag inom arbetsintegrerade sociala företag (ASF).)

Relaterad information

Läs mer om regeringsuppdraget