24 oktober 2019

Arbetsförmedlingen ledde workshops med leverantörer om nya matchningstjänsten

På onsdagen diskuterade Arbetsförmedlingen och representanter för leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster nuläget kring utformningen av Kundval Rusta och matcha, den nya matchningstjänsten för arbetssökande. Under 2021 ska ett nytt system vara på plats där arbetssökande själva väljer vilken leverantör som ska rusta och matcha dem till jobb.

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en ny arbetsmarknadsmyndighet 2021. Fristående aktörer ska då rusta och matcha arbetssökande till jobb. Arbetssökande ska själva kunna välja bland de fristående aktörerna i en ny tjänst baserat på lagen om valfrihet (LOV).

Tillsammans med fristående aktörer kommer Arbetsförmedlingen att pröva och utveckla den nya tjänsten, Kundval Rusta och matcha, i delar av landet under 2020. Syftet är att dra lärdomar inför den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen och de tjänster som ska tas fram 2021.

Inom ramen för Leverantörsforum genomförde Arbetsförmedlingen under onsdagen två workshops för att lyssna in tankar och förslag för den nya tjänsten. Teman var utmaningar kring ersättningsmodeller och personalkompetens. Leverantörsforum är ett diskussionsforum tillsammans med representanter för Almega kompetensföretag, Almega utbildningsföretag, Företagarna samt en sammanslutning av företag inom arbetsintegrerade sociala företag (ASF).

– Vi hade en värdefull dialog kring delar av utformningen av det nya system som ska prövas och utvecklas under nästa år. Fortfarande finns det flera stora frågor att lösa ut, exempelvis vilka ersättningsmodeller vi kommer att pröva, vilka geografiska områden och vilka arbetssökandegrupper som är aktuella under 2020. Våra workshops ger förutsättningar för att nå så bra lösningar som möjligt, säger Arbetsförmedlingens upphandlingschef Martin Kruse.

RFI den 25 oktober

Redan i slutet av året kommer Arbetsförmedlingen att gå ut med ett förfrågningsunderlag som öppnar för intresserade företag att lämna anbud om att leverera matchningstjänster under nästa år. Alla företag som uppfyller kriterierna kommer att få vara med att leverera med start under våren.

– För att kunna utforma ett så väl genomarbetat förfrågningsunderlag som möjligt så behöver vi få in synpunkter ur leverantörsperspektiv. En Request for information (RFI) kommer att göras tillgänglig för leverantörer och de organisationer som är med i Leverantörsforum fredagen den 25 oktober. Synpunkterna blir viktiga underlag för oss när vi sedan sätter samman kriterierna i det slutliga förfrågningsunderlaget, säger Arbetsförmedlingens upphandlingschef Martin Kruse.

Information om RFI:n kommer du att hitta här på vår webb.

Relaterad information

Läs mer om regeringsuppdraget