Skylt med arbetsförmedlingens logga
17 oktober 2019

Departementet informerades om förberedelsearbetet kring fristående aktörer

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för ett nytt system där fristående aktörer ska rusta och matcha de arbetssökande till jobb. De arbetssökande ska själva kunna välja leverantör i ett nytt system baserat på lagen om valfrihetssystem. Systemet ska vara på plats i hela landet under 2021.

Martin Kruse, upphandlingschef på Arbetsförmedlingen, hur går förberedelsearbetet?

– Det pågår för fullt. På tisdagen lämnade vi en muntlig redogörelse till arbetsmarknadsdepartementet om hur arbetet fortskrider. Uppdraget är att Arbetsförmedlingen ska utveckla och pröva matchningstjänster levererade av fristående aktörer under 2020 för att dra lärdomar inför införandet 2021. Med andra ord kommer vi under nästa år att testa och utvärdera olika upplägg innan det nya systemet införs i hela landet.

Hur ser tidplanen ut?

– Vi räknar med att gå ut med förfrågningsunderlag till fristående aktörer i slutet av året. Det kommer att ske på vår webb och i våra vanliga kanaler och kommer att vara öppet för alla att lämna in anbud. De företag som uppfyller kriterierna kommer att få vara med att leverera med start under våren. Vilka kriterier som kommer att gälla är fortfarande under utredning.

Finns möjlighet för leverantörer att komma med synpunkter?

– Vi planerar att gå ut med en RFI (Request for information) för leverantörer i slutet av vecka 43. Där får leverantörer möjlighet att ge synpunkter innan vi sedan sätter samman kriterierna i det slutliga förfrågningsunderlaget. Vi har nyligen genomfört en hearing för leverantörer och har dessutom en löpande dialog med representanter för våra nuvarande leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster i vårt dialogforum Leverantörsfoum.

När finns mer detaljer att berätta?

– Det kommer att dröja ytterligare en tid. Vi har fortfarande flera frågor att lösa ut, exempelvis vilka ersättningsmodeller vi kommer att pröva, vilka geografiska områden och vilka arbetssökandegrupper som är aktuella under 2020. All information om vad som gäller kommer att finnas tillgängligt på vår webb i samband med att förfrågningsunderlaget går ut i slutet av året. Dessförinnan kommer vi att fortsätta ge information i takt med att förberedelsearbetet fortskrider. Inom kort kommer vi att ha en webbsida på plats för det ändamålet.

Relaterad information

Läs mer om regeringsuppdraget