Kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund

Kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund

4 oktober 2019

Gör plats-kampanjen tar bort en bild

Den senaste Gör plats-kampanjen har varit föremål för en hård diskussion ända sedan den lanserades i måndags. Nu kommer en av bilderna som används att plockas bort.

Diskussionen har kretsat kring en bild på den kända influencern Therése Lindgren som försetts med armar och ben från Natalie Eriksson, som har cerebral pares. Montaget speglar den genomgående tanken med kampanjen – den ska belysa att fördomar och okunskap påverkar arbetsgivares vilja att anställa människor med funktionsnedsättning och uppmuntra till att ge fler en ärlig chans.

Kritiken har blivit hård från vissa håll men det har också framförts mycket beröm. Kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund säger att Arbetsförmedlingens kommunikationsavdelning anade att det skulle kunna uppstå en debatt.

– Problemet var att kritiken mot en enskild bild till sist blev så stark att själva frågan kom i skymundan. Under torsdagen insåg vi att de upprörda känslorna kring bilden överskuggade kampanjens syfte, säger Hvinlund.

Ett annat viktigt skäl till beslutet var att inte bara Natalie Eriksson utan även Therése Lindgren ändrat sig och inte längre ville delta i kampanjen.

– De är väldigt beklagligt att de har blivit så utsatta, det var ju inte vår avsikt, och jag vill verkligen be dem om ursäkt för det. Nu har vi bestämt att ta bort bilden ur den fortsatta kampanjen. Vi vill få tillbaka fokus på frågan om en inkluderande arbetsmarknad för alla, säger Mikael Hvinlund.

Den kritiserade bilden har nu börjat plockas bort men kampanjen fortsätter.

Om kampanjen

Tanken med kampanjen ”Ge fler en ärlig chans” är att få arbetsgivare att fundera kring om de verkligen ger alla en likvärdig chans, framförallt i rekryteringsprocessen. Det gör vi genom att utmana bilden av vem som kan ha en topposition eller bli en framgångsrik entreprenör och så vidare.

Statistik visar att kompetensen hos personer med funktionsnedsättning ständigt förbises. Sedan 2013 har sysselsättnings­graden ökat i befolkningen, från 76 procent till 81 procent, medan andelen sysselsatta personer med funktions­nedsättning legat stilla på drygt 60 procent, enligt senaste siffrorna från SCB. Våra undersökningar visar att okunskap och förutfattade meningar många gånger ligger bakom oviljan att anställa, trots att många personer med funktionsnedsättning har efterfrågad utbildning och kompetens.