välbesökt hearing

Det blev många intressanta diskussioner på Arbetsförmedlingens hearing om intensivåret efter att uppdragsledarna Jennica Alsén och Arild Vågen berättat om uppdraget

3 oktober 2019

Stort engagemang på hearing om intensivåret

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett intensivår för nyanlända ska utformas. På torsdagen hölls en hearing för att hämta in synpunkter från olika aktörer som arbetar med målgruppen.

Totalt 27 representanter från bland annat arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt utförare av insatser, som SKL, Sveriges kommuner och landsting, mentorskapsprogrammet Mitt Liv, ABF och Almega, var på plats på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Solna.

– Vi är ytterst tacksamma för att ni är här i dag och pratar om intensivåret - vi tror stenhårt på det, sade överdirektör Maria Mindhammar när hon välkomnade deltagarna. Era erfarenheter och er kunskap är jätteviktig.

Det var i somras som Arbetsförmedlingen fick uppdraget av regeringen att ta fram ett förslag inför införandet av ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet. Syftet är att snabba på etableringen på arbetsmarknaden.

– Målet är att deltagarna ska kunna matchas mot jobb inom ett år, konstaterade Jennica Alsén, en av uppdragsledarna, när hon berättade om uppdraget.

En av tio omfattas

Arild Vågen, också uppdragsledare, uppskattade att endast 10-15 procent av de som skrivs in i etableringsprogrammet kommer att omfattas av intensivåret.

– Vi räknar med cirka 100 nya deltagare per månad och intentionen är att man ska börja direkt när man skrivits in, sade han och nämnde att för cirka hälften av de nya deltagarna i etableringsprogrammet kommer utbildningsplikten vara aktuell i stället.

Större delen av den två timmar långa hearingen ägnades åt gruppdiskussioner. Hur gör vi urvalet till intensivåret? Hur kan deltagarna erbjudas ett mentorsprogram? Vad ska ett intensivår innehålla? Det var några av frågorna som deltagarna stötte och blötte. Bordsvärdar satt med vid vart och ett av borden och antecknade.

– Det är härligt att stå vid sidan och höra det bubblande samtalet. Det märks att det är ett ämne som engagerar, sade Liv Andersson, strategisk kommunikatör på kommunikationsavdelningen, som var moderator.

Viktiga synpunkter

Arild Vågen lovade att deras synpunkter skulle tas om hand.

– Vi kommer att göra en sammanställning av det ni sagt och använda det när vi utformar vårt svar till regeringen. Oktober kommer att bli en intensiv månad, sade han och tackade för deras medverkan.

Det här var den tredje hearingen som Arbetsförmedlingen arrangerat under senaste månaden för att få synpunkter från olika externa aktörer, varav de två första rörde analysuppdraget inför reformeringen av myndigheten. Alexandra Ridderstad från Jobbsprånget uppskattade att ha blivit inbjuden till dagens hearing.

– Ett fantastiskt sätt att ta vara på alla våra erfarenheter! Det jag tyckte var viktigt att framföra den här dagen är arbetsgivarperspektivet. Utan arbetsgivarna blir det ingen etablering, så gör det enkelt för dem att delta, var hennes budskap.

Senast den 29 november ska Arbetsförmedlingens återrapport om intensivåret lämnas till regeringen.