30 september 2019

Om kritiken kring Arbetsförmedlingens kampanj Gör plats

Efter omstarten av Arbetsförmedlingens nya kampanj Gör plats har Arbetsförmedlingen fått kritik. Här kommer svar på de synpunkter och frågor som har väckts.

Varför jobbar Arbetsförmedlingen med annonsering?

Kampanjen Gör plats! gör Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen för att få till en mer inkluderande arbetsmarknad. Pengarna är öronmärkta för detta syfte.

Vad är syftet med bilderna i kampanjen?

Vi kan se att personer med funktionsnedsättning har svårt att få jobb trots att de har rätt kompetens. Syftet med annonserna är att få arbetsgivarna att haja till och fundera över om man ger alla människor en likvärdig chans i en rekryteringsprocess.

Förstår ni att folk reagerar?

Vi är medvetna om att vi har gjort en kampanj som sticker ut och väcker känslor. Situationen på arbetsmarknaden har sett likadan ut de senaste tio åren, oavsett om konjunkturen på arbetsmarknaden har varit god eller inte.

Många av de personer som har en funktionsnedsättning som vi pratar med berättar att de inte ens kommer vidare i urvalsprocessen. Därför vill vi uppmuntra arbetsgivare att tänka till och ge fler personer en ärlig chans när de ska rekrytera.

Varför har ni jobbat med retuschering av bilderna?

I kampanjen medverkar fem kända personer i olika branscher som getts en retuscherad funktionsnedsättning. Anledningen till att vi använder kända personer utan en synlig funktionsnedsättning i stället för personer med en funktionsnedsättning är att vi vill ställa frågan om de här fem personerna hade kommit lika långt om de hade haft en funktionsnedsättning på riktigt. Målet är att få till en mer inkluderande arbetsmarknad.

Vilken information har deltagarna i kampanjen fått?

För kampanjen Gör plats använder sig Arbetsförmedlingen av en upphandlad kommunikationsbyrå. Alla som medverkar i kampanjen har via byråns produktionsbolag fått information om kampanjupplägget innan kampanjen gick ut. Det gäller både dem som syns utåt och dem som har stått modell för bilderna.

En deltagare har nu synpunkter på kampanjen och sitt eget deltagande, och menar att hen inte har informerats om budskapet. Vi är uppriktigt ledsna över den här situationen och har kontakt med alla inblandade.

Varför använde ni inte folk med funktionsnedsättning i kampanjen?

Detta är den fjärde delen i kampanjen Gör plats. Vi har under hela kampanjen anlitat personer med en funktionsnedsättning som modeller i både filmer och annonser. I de kampanjfilmer som nu visas på bio och tv syns endast personer med funktionsnedsättning.

I de utomhusannonser som syns valde vi ett annat grepp. Där vänder vi på perspektivet och ställer frågan om dessa fem offentliga personer hade kommit lika långt med en funktionsnedsättning.