27 september 2019

Nya kontorsnätet på plats i december 2020

Arbetsförmedlingens planering för det framtida kontorsnätet är klar. Nu finns slutdatum för den successiva avvecklingen av arbetsförmedlingskontor på 132 adresser. I december 2020 kommer myndighetens kontorsnät att bestå av 106 egna besökskontor med olika öppettider.

I april fattade Arbetsförmedlingen ett inriktningsbeslut om det nya kontorsnätet. Det innebar att minska antalet kontor med 132 kontor till 106. Beslutet bygger på de principer om Arbetsförmedlingens närvaro som tidigare tagits av myndighetens styrelse.

Efter att samverkan och centrala förhandlingar med de fackliga organisationerna avslutats har Arbetsförmedlingen nu fattat formella beslut om slutdatum för när vart och ett av de 132 aktuella kontoren ska vara avvecklade.

Flera kontor används i mycket begränsad omfattning redan idag. Skälen till det kan vara flera – exempelvis Arbetsförmedlingens personalminskning, lokala förutsättningar och varierande lokala behov för att nämna några.

Hela avvecklingen kommer att vara avslutad i december 2020 (se lista/bilaga). Enligt tidigare beslut kommer Arbetsförmedlingen då att ha kvar 106 egna besökskontor i landet.

Andra lösningar

Avvecklingsbesluten har föregåtts av samverkan, riskanalys och riskbedömning. Arbetsförmedlingen samråder också med kommuner och externa partners för att hitta lösningar i kommuner där myndigheten inte kommer att ha egna lokaler.

– Tillsammans med Statens servicecenter utreder vi också vilken service som arbetssökande och arbetsgivare framöver ska kunna få på deras servicekontor runtom i landet, säger verksamhetsområdesdirektör Eva-Lisa Höglund.

Arbetsförmedlingens kunder som blir berörda av att ett kontor stängs får information om vart de kan vända sig och var deras inplanerade möten med en förmedlare kommer att äga rum.

Utbyggd digital service

– Minskningen av antalet kontor är nödvändig. Arbetsförmedlingen har besparingskrav som innebär en kraftig personalminskning. Med minskad personalstyrka måste kontorsnätet anpassas för att de kontor som ska finnas kvar ska ha förutsättningar att erbjuda en effektiv service, bokade fysiska personliga möten för dem som har behov av extra stöd och en god arbetsmiljö, säger Eva-Lisa Höglund.

I takt med att kontor avvecklas håller Arbetsförmedlingen högt tempo i utbyggnaden av sin service och möten via telefon, chatt och video.

– Våra kunder kommer i första hand möta oss på webben eller via telefon, chatt eller video. På kontoren kommer vi framöver enbart erbjuda möjlighet till fysiska besök för dem som behöver det utifrån bedömda behov, säger verksamhetsområdesdirektör Eva-Lisa Höglund.