24 september 2019

Fler nyinskrivna får service via telefon och chatt

Under slutet av oktober kommer betydligt fler nyinskrivna på Arbetsförmedlingen att få sitt planeringssamtal via telefon och chatt. Målet är att runt 8 av 10 nyinskrivna ska ha all sin kontakt med myndigheten via de här kanalerna.

– Det är grundläggande service och stöd som vi erbjuder inskrivna via telefon och chatt de första tolv månaderna. Det handlar om planeringssamtal, coachning, matchning, stöd med ansökningshandlingar och uppföljningar, säger Ingela Sundlöf, förändringsledare på Arbetsförmedlingen.

Genom de frågor som ställs vid inskrivningen erbjuds den arbetssökande fortsatt kontakt med Arbetsförmedlingen huvudsakligen via en primär kanal, antingen telefon/chatt eller ett lokalkontor. Inledningsvis kommer personer med tolkbehov enbart erbjudas kontakt med lokalkontor.

Den arbetssökande informeras om att han eller hon alltid kan ta kontakt med Arbetsförmedlingen via telefon eller chatt vid olika typer av frågor.

Vid behov ska den arbetssökande kunna byta kanal om Arbetsförmedlingen kan erbjuda den aktuella servicen i den andra kanalen.