23 september 2019

Många deltagare på hearing för idéburen sektor

Hur ska samarbetet med den idéburna sektorn se ut när Arbetsförmedlingens uppdrag förändras 2021? Det var temat när myndigheten arrangerade ännu en välbesökt hearing i World trade center på måndagen.

För ett par veckor sedan hölls en hearing då leverantörer fick möjlighet att ge synpunkter och ställa frågor om Arbetsförmedlingens analysuppdrag inför reformeringen av myndigheten.

På måndagen var det dags igen, denna gång för idéburen sektor. Närmare 160 personer från bland annat studieförbund och folkhögskolor var på plats i konferenssalen på World trade center i Stockholm. Ungefär lika många deltog via en webbsändning där man även kunde ställa frågor via en chatt.

Tre teman togs upp på hearingen:

  • Var i den arbetssökandes process kommer idéburen sektor att komma in?
  • Hur ska myndigheten samverka med idéburen sektor i framtiden?
  • Bidrag kontra upphandling

Joel Phalén, som är huvuduppdragsledare för analysuppdraget, var en av experterna som svarade på frågor. Han poängterade att Arbetsförmedlingens uppgift är att ta fram ett beslutsunderlag men att det är regeringen som bestämmer i slutänden.

– Det är en väldig bredd på frågeställningarna, men vi har gott hopp om att det ska bli bra och era synpunkter är jätteviktiga, sade han.

Viktig roll även i framtiden

Budskapet till deltagarna var att den idéburna sektorn kommer att ha en viktig roll även i framtiden.

– Många arbetssökande har behov av insatser tidigt i kedjan och det är ofta där ni kommer in. Särskilt viktigt när det gäller integrationen. Ni har en bred lokal förankring och en stor styrka är att ni har väldigt stort förtroende. Ofta mer än någon annan, konstaterade Rebeccah Kaufmann, sakkunnig på Arbetsförmedlingen.

När deltagarna fick svara på frågor via sina mobiler, bland annat vilka som är idéburen sektors styrkor, blev svaren följaktligen också: ”Stödja och rusta”, ”Engagemang”, ”Helhetssyn”, ”Lokal förankring och stödja nätverk” och så vidare.

"Arbetsförmedlingen blir en dirigent"

Soledad Grafeuille, en av deluppdragsledarna, pekade på att regeringen tillsatte en annan utredning förra året som handlar om just idéburen sektor och som kommer att bli en viktig pusselbit när den kommer med sitt betänkande i december. Syftet med den är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden.

– Era insatser är viktiga! Vi behöver skapa enhetlighet och gemensamma spelregler så att individen känner till vad som erbjuds och var, sade Soledad Grafeuille och menade att Arbetsförmedlingen kommer att få en ”dirigentroll” för att få de olika aktörerna att samverka.

Lars Durfelt från Stadsmissionen i Göteborg följde förra hearingen via webben, den här gången var han på plats. Han var mycket nöjd med båda tillfällena.

– Det var mycket bra, organiserat och strukturerat. Jag tycker att Arbetsförmedlingen svarade på det de kunde och vågade även spekulera i hur de tror att det kan bli, sade han.

Bildspel: Hearing om framtidens arbetsförmedling Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Reformering av Arbetsförmedlingen

Vi förbereder en ny myndighet