18 september 2019

Budgetpropositionen 2020: Arbetsförmedlingens reformarbete fortsätter

Mer pengar till Arbetsförmedlingen ska dämpa tidigare aviserade resursneddragningar och skapa mer ordnade förhållanden för myndigheten i det fortsatta reformarbetet.

I regeringens budgetproposition, som presenterades på onsdagen, får Arbetsförmedlingen inte mer pengar i förvaltningsmedel för nästa år i jämförelse med Moderaternas och Kristdemokraternas tidigare budget. Däremot får Arbetsförmedlingen en minskad neddragning på 350 miljoner kronor 2021 och 150 miljoner kronor 2022.

Efter de nyligen genomförda personalneddragningarna bedöms myndigheten vara i nivå med nästa års budget.

– Arbetsförmedlingens reformarbete fortsätter och vi är på väg mot en mindre och ny arbetsmarknadsmyndighet 2021. Med de uppsägningar vi har genomfört är vi personalmässigt på en nivå som inte medför att vi behöver planera för ytterligare stora neddragningar under nästa år. I nuläget är bedömningen att vi klarar den fortsatta omställningen med naturlig personalomsättning, säger generaldirektör Mikael Sjöberg.

Fler extratjänster och AUB

Budgetpropositionen innehåller också pengar till extratjänster och arbetsmarknadsutbildning (ett tillskott på 427 miljoner kronor för att dämpa minskningen av extratjänster och introduktionsjobb och 281 miljoner kronor tillförs för arbetsmarknadsutbildning).

– Det kommer bidra till att fler arbetssökande kommer närmare jobb. Extratjänsterna har hittills bidragit till ökade möjligheter för personer långt från arbetsmarknaden. Vad gäller arbetsmarknadsutbildning vet vi att de har bra effekt om de riktas till rätt personer utifrån vår arbetsmarknadspolitiska bedömning och sker i nära samverkan med arbetsgivare, säger Mikael Sjöberg.

Mer upphandlade tjänster

I linje med den överenskommelse regeringen har med Centerpartiet och Liberalerna (januariavtalet) föreslår regeringen mer pengar till upphandlade tjänster av kompletterande aktörer.

Förslaget innebär att Arbetsförmedlingen tillförs 193 miljoner kronor 2020. Därefter 348 miljoner år 2021 och 427 miljoner 2022.

– Det ger utrymme för oss att fatta fler sådana beslut vilket är bra eftersom flera av våra upphandlade arbetsförmedlingstjänster möter breda behov hos arbetssökande som varit lång tid utan arbete. Med de budgetförutsättningar som råder och de förändringar som kommer med januariavtalet är det risk för fortsatt hög arbetsbelastning. Detta är något som vi måste jobba kontinuerligt med i hela organisationen, säger Mikael Sjöberg.