10 september 2019

Arbetsförmedlingen minskar med 150 chefer

Arbetsförmedlingen minskar antalet chefer med 150 personer. Det står klart efter att uppsägningsförhandlingarna för myndighetens chefer är avslutad.

I januari varslade Arbetsförmedlingen 4 500 medarbetare om uppsägning till följd av kraftiga budgetbesparingar. När uppsägningsförhandlingarna för medarbetarna avslutades i maj hade 1 600 personer blivit uppsagda samtidigt som 1 100 personer själva hade sagt upp sig.

Den höga personalomsättningen är också något som varit påtaglig bland myndighetens chefer. Sedan årsskiftet har chefsledet minskat med drygt 100 personer. Det är personer som sagt upp sig av egen kraft, gått i pension eller tagit tjänstledigt för andra jobb.

Det resulterade i att den rapporterade övertaligheten bland chefer var 46 personer. Av dem har 12 blivit omplacerade till annan tjänst och resterande 34 chefer (enhets- och sektionschefer på arbetsförmedlingskontor) får ta emot besked om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Totalt har Arbetsförmedlingen minskat antalet chefer i myndigheten med 150, från 900 till 750.