4 juli 2019

Nytt uppdrag – utveckla och förbereda upphandlade matchningstjänster

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla och förbereda en eller flera upphandlade matchningstjänster under 2019.

Syftet är att pröva sådana tjänster och dra lärdomar under 2020 inför det reformerade system som ska träda i kraft 2021.

Matchningstjänsterna kan utvecklas inom ramen för en ny eller en befintlig tjänst.

Arbetsförmedlingen ska samråda med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) om hur tjänsterna kan utformas och genomföras så att tjänsten kan utvärderas på ett sätt som ger erfarenheter inför det fortsatta arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen.

– Arbetsförmedlingen ska fortsätta att reformeras. Nu ska mer arbete läggas ut på fristående aktörer och då är det viktigt att vi gör det successivt så att det inte blir misstag. Nu får Arbetsförmedlingen i uppdrag att påbörja en försöksverksamhet där fristående aktörer tar ett större ansvar än vad de gjort tidigare, säger Ylva Johansson till SVT.

– Vår roll blir mycket att upphandla, följa upp och kontrollera för det finns alltid risk att det kommer in oseriösa aktörer i såna här system, säger Mikael Sjöberg.